Våre tjenester

Vi frigjør din tid

Sodexo har markedets beste serviceløsninger. Vi har erfaring med å identifisere og skape behovstilpassede løsninger om man velger én eller flere løsninger fra Sodexo. Vi samordner tjenestene gjennom effektiv Service Management. Våre løsninger er innovative og kostnadseffektive.

Vi ønsker å være en langsiktig samarbeidspartner basert på tillit, kvalitet og åpenhet. Videre sørger vi for tett oppfølging og forenklet kommunikasjon.

Hva er Service Management?
Les mer her >